Kunskapsnätet - Ett quiz- och frågeverktyg för lärare

Sök bland frågor att använda i klassrummet, spara favoriter skriv ut och ge elever spännande frågor för att variera utbildningen.

Mål och mening

Vi vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft.Teknikåttan kan även fungera som en resurs för lärare som undervisar i teknik eller de naturvetenskapliga ämnena i hela grundskolan.  Genom att utnyttja databasen Kunskapsnätet och använda sig av frågorna i undervisningen kan hela klassen arbeta med och fördjupa sig i de fenomen, eller den tekniken, som frågorna handlar om.

Läs mer om varför du ska registera dig

 

Användning och begrepp

Kunskapsnätets frågor är en samling av alla de frågor och uppgifter från Teknikåttans tävlingar under åren. För att söka efter en fråga/uppgift så har vi delat in den efter följande:

Ämne
Teknikåttans frågor finns uppdelade i grundskolans ämnen i Teknik, Fysik, Kemi, Biologi och Matematik.

Område
Med område har vi använt kursplanernas benämningar på de delar som det centrala innehållet är uppdelat i. De uppgifter som enbart är en matematisk uppgift har vi endast kopplat till ämne och inte till ett område.

Teknik/Tekniska lösningar
Teknik/Arbetssätt
Teknik/Teknik för människan, samhället och miljön

Kemi/Kemin i naturen
Kemi/Kemin i vardagen och samhället
Kemi/Kemin och världsbilden

Biologi/Natur och samhälle
Biologi/Kropp och hälsa
Biologi/Biologin och världsbilden

Fysik/Fysiken i naturen och samhället
Fysik/Fysiken och vardagen
Fysik/Fysiken och världsbilden

T8 ID – Varje uppgift är märkt med ett  ID som står för kategori av fråga,  nummerordning och vilket år uppgiften hör till. Vi har kategorierna:
Utt = Kvalfrågor(Uttagningsfrågor)
ReS = Regionssemi
ReF = Regionsfinal
RiS = Rikssemi
RiF = Riksfinal
Re1= Regionsemi 1
Re2= Regionsemi 2
ReK= Regionkvartsfinal

Exempel:  ReF0305  – Uppgift nr 5 i regionsfinalen 2003.

Tema – Varje år har vi i Teknikåttan skapat frågor/uppgifter som på något sätt kan kopplas till ett teman.

Lgr11 Centralt innehåll – Till varje uppgift har vi gjort en koppling till det centrala innehållet som finns i respektive kursplan. Till en del uppgifter kan det finnas flera kopplingar till olika ämnen.

Sökord/Nyckelord – De finns en samling av relevanta nyckelord för ämnena som alla uppgifter är kopplade till.

Hur kan jag använda Kunskapsnätet?
För att använda Kunskapsnätet kan du välja mellan flera olika sökvägar. Du kan söka via ämne, område, centralt innehåll eller nyckelord.
När du fått upp frågor så finns det möjlighet att samla dina frågor i ett dokument som du sedan kan skriva ut. Du kan välja mellan att skriva ut enbart frågor eller frågor med svar.