YouTuber

Utt1615

Utt1615-Youtuber

Du har skapat en film på 600 MB och vill ladda upp den på din YouTube-kanal. Uppladdningshastigheten är på 8 Mbit/s, vilket motsvarar 1 MB/s. Hur lång tid kommer uppladdningen ungefär att ta?

Rätt svar Fråga: YouTuber

c) 10 minuter

Kommentar

600 Mb ska laddas. Uppladdningshastig 1Mb/s
Uträkning: 600/1 = 600 sekunder
600 sekunder = 10 minuter.

Lgr11 centralt innehåll

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.