Vilket slags nät?

Re1-9803

I Sverige finns det flera olika nät för kommunikation. Kartan visar ett av följande alternativ:
A.        vägnätet
B.        järnvägsnätet
C.        elnätet
D.        trafikflygnätet

Vilket nät är det som visas på bilden?
Re1-9803

Rätt svar Fråga: Vilket slags nät?

D, trafikflygnätet, är rätt svar

Kommentar

När man ska avgöra vad bilden med kommunikationsnät föreställer, måste man tänka på hur sådana nät fungerar. Järnvägsnätet och vägnätet är bundna till marken och man drar därför spåren och vägarna på sådant sätt att de passerar flest samhällen. Detta gäller också delvis elnätet, men detta har dessutom väldigt många förgreningar. Bilden föreställer alltså trafikflygnätet. Här ser man ju att orterna är förbundna med varandra två och två.

Lgr11 centralt innehåll

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.