Vilken metall är det?

RiS-0204

I dagens samhälle omger vi oss med en mängd material av olika slag. Dessa material använder vi på många olika sätt för att förenkla vårt sätt att leva. Många av dessa material innehåller metaller. Det kan vara i form av rena metaller eller som kemiska föreningar för att ge materialet en viss egenskap. Metaller har metallglans och är goda ledare av värme och ström.

RiS-0204

Frågan:
Ni kommer nu att få höra sex olika påståenden som kan gälla en eller flera metaller. När alla sex alternativen lästs upp, kan endast EN metall vara den rätta. Ju tidigare ni lämnar ett korrekt svar, desto högre poäng ges. Skalan går från 3 poäng om ni svarar rätt efter det först upplästa alternativet till 0,5 poäng för rätt svar efter alternativ sex. För varje steg minskas poängtalet med 0,5 poäng. Har man svarat och lämnat in sitt svar kan man inte ångra sig.

Här följer de sex påståendena:

 1. Har använts i verktyg och smycken i flera tusen år.
 2. Ingår i ett vanligt konstruktionsmaterial.
 3. Ingår som en huvuddel i Jordens kärna.
 4. Viktigt för att vårt blod skall kunna ta upp syre.
 5. Har använts och används för att veta åt vilket håll man skall resa.
 6. Ingår i den kemiska förening som orsakar skador i lacken på de flesta bilar.

Rätt svar Fråga: Vilken metall är det?

Järn

Kommentar

Järn är den vikigaste metallen i det material som vi idag kallar stål. I stålet blandas järnet med andra ämnen i olika proportioner beroende på vad det skall användas till. För en utförlig information om stålets användning och egenskaper hänvisas till www.jernkontoret.se

Här följer svaren till de sex påståendena:

 1. Har använts i verktyg, redskap och smycken i cirka 4000 år, speciellt markant i de kulturer som haft en järnålder (saknas hos vissa indiankulturer t ex).
 2. Ingår i ett av världens vanligaste konstruktionsmaterial, t ex armeringsjärn i olika betongkonstruktioner som ger en mycket kraftfull förstärkning.
 3. Ingår som en huvuddel i Jordens kärna. Järn (Fe) tillsammans med nickel (Ni) anses vara huvudbeståndsdelarna i den kärna som finns i jordens inre (NiFe-kärnan.
 4. Viktigt för att vårt blod skall kunna ta upp syre. Ingår i hemoglobin som via fina blodkärl i lungorna fångar upp syre för transport ut i kroppen.
 5. Föremålet som använts och fortfarande används för att visa åt vilket håll man skall resa, är kompassnålen!

Ingår i den kemiska förening som orsakar skador i lacken på de flesta bilar. De flesta bilar består till mycket stor del av material som innehåller järn som rostar. Järn och andra metaller utvinns ur naturligt förekommande mineral, som är mer stabila föreningar än metallerna själva. Att järn rostar/korroderar är därför naturligt eftersom korrosionsprocesserna leder till att metallerna återgår till föreningar som är mycket lika mineralen.

Lgr11 centralt innehåll

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.