Vilken är den smarta uppfinningen?

ReS-1502

Nya uppfinningar och upptäckter är inte bara positiva för människan. I denna fråga får ni reda på plus, minus och årtalet för tio betydelsefulla uppfinningar och upptäckter. Ni kommer få tio kort med dessa ledtrådar och skall på 2 minuter skriva vilken uppfinning eller upptäckt som avses med respektive kort.

 1. Uppfunnen cirka 1712
  PLUS: Var en avgörande förutsättning för hela den industriella revolutionen.
  MINUS: Kräver högt tryck och temperatur, vilket ökar risken för olyckor.
 2. Uppfanns ca 3000 f Kr
  PLUS: Ersatte den besvärliga naturaekonomin och gjorde det enkelt att handla med varor.
  MINUS: Mängder av människor har dött för dess skull.
 3. Uppfunnet cirka 1608
  PLUS: Gjorde universum större och påverkade både fysik, astronomi och religion.
  MINUS: Förlorar sitt huvudsyfte vid mulet väder.
 4. Uppfunnen 1903
  PLUS: Gjorde världen mindre och minskade långa internationella restider
  MINUS: Är en bidragande faktor till föroreningar.
 5. Upptäckt 1928
  PLUS: Har räddat miljontals människors liv.
  MINUS: Överdrivet bruk har gjort vissa farliga bakterier resistenta.
 6. Uppfunnen cirka 6000 f Kr
  PLUS: Ett av historiens viktigaste jordbruksredskap. Skapade förutsättningarna för folkökning.
  MINUS: Fel användning kan utarma jorden på sikt och skapa behov för gödsling.
 7. Uppfunnet cirka 3200 f Kr
  PLUS: Gav människan möjlighet att förmedla kunskap till kommande generationer.
  MINUS: Inga uppenbara nackdelar men tar tid att lära sig.
 8. Uppfunnet cirka 4000 f Kr
  PLUS: Underlättade transport av varor över stora avstånd. Ingår i många andra uppfinningar.
  MINUS: Inga uppenbara nackdelar, men kan vid viss användning öka olycksrisken.
 9. Uppfunnet cirka 1450
  PLUS: Uppfinningen spred kunskap över hela världen.
  MINUS: Det var ett tidskrävande arbete på den tiden uppfinningen kom.
 10. Uppfunnet cirka 1970
  PLUS: Möjliggör närmast omedelbart informationsutbyte och bidrar till att sprida demokrati.
  MINUS: Ökar risken för övervakning och anonym mobbning.

Rätt svar Fråga: Vilken är den smarta uppfinningen?

 1.  Ångmaskinen
 2. Pengar (mynt, stålar)
 3. Teleskopet (kikare)
 4. Flygmaskinen (flygplan)
 5. Penicillin
 6. Plogen
 7. Skriftspråket (skrivna ordet)
 8. Hjulet
 9. Gutenbergs tryckpress (tryckpress, tryckerikonsten, tryckmaskin)
 10. Internet

Kommentar

Varje lag får tio kort där plus, minus och årtal till tio uppfinningar är angivna.  Laget skall på 2 minuter skriva upp rätt uppfinning till så många som möjligt.

Lgr11 centralt innehåll

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.