Vilka är klonade?

Re2-0204

Kloning En klon består av olika individer som har exakt samma uppsättning gener och alltså blir helt identiska. Ett exempel är när man sätter potatis. Då kommer alla de nya potatisar som växer ut under plantan att ha precis likadana arvsanlag som den potatis som man först grävt ned. Detta är helt naturliga kloner. Men kan kloning förekomma naturligt hos människor? Välj ett alternativ.

Rätt svar Fråga: Vilka är klonade?

E. Ja, ett par enäggstvillingar kan kallas en klon.

Kommentar

Kloner utmärks av att alla individer i klonen har samma genetiska uppsättning eller arvsmassa. Potatisarna kanske inte ser så identiska ut som tvillingarna gör vid en snabb blick, vilket kan bero på att de olika småpotatisarna inte utsätts för exakt samma förhållanden t ex vad gäller tillgång på näring och vatten eller vilket växtdjup de har. Tvillingarnas miljö påverkar inte dem så påtagligt, men de har ändå inte exakt samma miljö ens när de ligger i livmodern. Och även om de ser lika ut så kan de ju ofta vara ganska olika som individer ändå. Så kallade spontana mutationer, d v s förändringar i arvsmassan som kan uppstå helt normalt, kan ibland ge förändringar i utseendet.

En följdfråga/kommentar från domaren:Varför kan inte enäggstvillingar vara flicka + pojke?
Svar: Detta beror på att enäggstvillingar har samma genetiska uppsättning. Då kan ju inte den ena tvillingen ha en X- och en Y- kromosom (pojke) och den andra två X-kromosomer (flicka).

Lgr11 centralt innehåll

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.