Vattenrörelse

Utt-0811

De allra flesta djur lever på land men några har ”återgått” till ett liv i hav. En sådan djurgrupp är valarna. De har bibehållit vissa egenskaper från landlivet som t.ex. att de galopperar.

Fråga: Hur tar sig valarna då fram i vattnet?
Ange rätt alternativ!

Rätt svar Fråga: Vattenrörelse

B. De slår med stjärtfenan upp och ned.

Kommentar

Djur som galopperar (t.ex. en häst) böjer ryggraden i en böljande upp- & nedrörelse medan den tar sig fram. Valarna har samma rörelsemönster och framdriften förstärks av en horisontellt liggande platt stjärtfena (alt B).

Fiskar och vattenlevande ormar har en i sidled slingrande rörelse som ger rörelsen framåt; hos de allra flesta fiskar förstärkt av en upprätt, platt stjärtfena (alt A).

Ett antal olika fåglar som tar sin föda i vattnet (jagar fisk, äter musslor eller vattenväxter) använder sina vingar för att driva fram kroppen under dykningen. Exempel på sådana är pingviner och olika alkfåglar. Vingarna kan ses som omformade armdelar. Rockor, en typ av broskfisk, har stora, platta kroppsutskott åt sidorna som ibland kallas vingar och som driver fram fisken genom en vågformad rörelse (alt C).

Att kraftigt och momentant blåsa ut gas eller vätska kan ge en reaktionsdrift men att valarna ”blåser” är bara att de andas. Riktningen på utblåset är uppåt och detta kan ej ge någon reaktionsdrift framåt. Det ser ut som om de blåser ut vatten men det är utandningsluften vars fukt kondenseras (faller ut) till vattendroppar i luften (alt D).

Vissa valar kan dyka upp upp till två timmar på en inandning varför de kan söka födan djupt ner i världshaven.

Lgr11 centralt innehåll

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.