Vattenklocka

saknas

Solens skenbara gång över himlen indelar vårt liv i dagar och nätter. Det är därför naturligt att de äldsta tidmätarna var solur. Dessa var pålitliga tidmätare, men de kunde naturligtvis inte användas efter solnedgången. De fungerade dessutom inte inomhus och inte heller om det var mulet. För att lösa dessa problem utvecklades vattenklockan eller klepsydran som den också kallas.

vattenklocka

Figuren visar en vattenklocka konstruerad av romarna med en visare lik den som finns på våra klockor.

Frågan lyder:

1. Hur många timmar har passerat om visaren har rört sig ett varv?
2. Beskriv funktionen!
3. Varför rinner vattnet först ner i en tratt och inte direkt ner i cylindern?

Rätt svar Fråga: Vattenklocka

vattenklocka 2

1. Figuren visar ett 24-timmarsinstrument.

2. Vatten rinner in i en tratt och droppar genom ett smalt rör ner i cylindern. Vattnet stiger i cylindern och flytkroppen höjs. Då höjs också kuggstången som är fäst i flottören och därmed går kugghjulet runt. Kugghjulet är sammanfogat med visaren som då rör sig över urtavlan och markerar tiden. Tillförseln av vatten till cylindern kan justeras genom att man höjer eller sänker käppen som reglerar flödet.

Lgr11 centralt innehåll

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.