Vatten

Utt-0807

Vatten är en mycket speciell kemisk förening och dess egenskaper har stor betydelse för hur liv utvecklats på jorden. Bland annat är det så att is (fruset vatten) har en lägre densitet (täthet) än flytande vatten så att en isbit flyter i ett vattenglas.

Fråga: Tänk dig att det vore tvärtom – hur skulle då vår värld se ut?
Ange det rätta alternativet!

Rätt svar Fråga: Vatten

D. Isen på frusna sjöar skulle sjunka till bottnen.

Kommentar

Varmt vatten tar lite större plats än kallt vatten. Molekylerna rör sig lite snabbare i det varma vattnet och kommer därför att ”trycka undan” varandra. En liter varmt vatten väger därför lite mindre än en liter kallt vatten. Det kalla vattnet har lite högre densitet eller täthet.

Vid +4°C har vatten sin högsta densitet och då är det alltså så tungt som möjligt. Detta är anledningen till att vattnet är kallare på bottnen i sjöar – du kanske har märkt detta om du gillar att dyka.

Lgr11 centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.