Vart tar maten vägen?

Utt-9605

I dagligt tal brukar man tala om matsmältning, men skall man vara noggrann bör man tala om matspjälkning istället.
Varför?

Rätt svar Fråga: Vart tar maten vägen?

C. Olika enzymer sönderdelar maten.

Kommentar

Saknas

Lgr11 centralt innehåll

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.