Varmt och svettigt

Utt1815

Utt1815-Varmt och svettigt

Varför svettas vi när det är varmt ute?

Rätt svar Fråga: Varmt och svettigt

a) Kroppen kyls när svetten avdunstar.

Kommentar

Det behövs värmeenergi för att förånga vätskor. Ångbildningsvärmen för vatten är ca 2300 kJ/kg.

Lgr11 centralt innehåll

 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.