Väntan på svar

Utt1806

Utt1806-Väntan på svar

Exoplaneter är planeter som ligger utanför vårt solsystem. Mer än 3000 exoplaneter har hittats och många av dessa är troligen jordlika. En av de närmaste ligger drygt 4,2 ljusår från oss. När skulle vi tidigast kunna få ett svar om vi skickar ett radiomeddelande dit och det finns intelligenta varelser där som kan svara?

Rätt svar Fråga: Väntan på svar

c) Efter ca 8 och ett halvt år.

Kommentar

Radiovågor är elektromagnetiska vågor som fortplantar sig med ljusets hastighet. Meddelandet behöver alltså drygt 4,2 år att nå till Proxima Centauri b som är den närmaste jordlika exoplaneten som hittills har upptäckts. Ett möjligt svar från utomjordingarna skulle behöva samma tid för att nå Jorden. Sammanlagd blir det då drygt 8,4 år dvs. ca 8 och ett halvt år som det skulle ta att få ett svar.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken och världsbilden

  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.