Vandrande pinne

Utt-1413

Segway är ett av våra senaste uppfunna transportmedel. Konstruktionen ser ganska ranglig ut, men ett utmärkande kännetecken för en Segway är förmågan att kunna balansera sig själv. Vilken komponent är nödvändig i den tekniska lösningen hos en Segway för att den ska klara att hålla balansen under färd?

 

Rätt svar Fråga: Vandrande pinne

B) Gyroskop

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Tekniska lösningar

  • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.