Uppfinningar

Utt-0114

Människan har alltid varit beroende av tekniska hjälpmedel och den tekniska utvecklingen har växt fram ur människans behov. Det viktigaste i teknikens historia är inte alltid exakt var och när något uppfunnits eller först kommit till användning. Lika viktigt, och kanske till och med viktigare, är när och hur uppfinningen fått spridning och kommit i allmänt bruk.

Exempel på några viktiga tekniska hjälpmedel är:
111

I vilken tidsordning uppfanns dessa tekniska hjälpmedel? Välj bland förslagen nedan! Ångloket är rätt tidsplacerat i ett av alternativen.

Rätt svar Fråga: Uppfinningar

C Vattenhjulet, boktryckning med utbytbara typer, stjärnkikaren, ångloket, glödlampan, kulspetspennan och CD-skivan.

Kommentar

Vattenhjulets exakta ursprung är okänt, men det omnämns i litterära källor som kan dateras till första århundradet f.Kr.
Vid 1400-talets mitt trycktes den första boken med utbytbara typer av metall. Äran tillskrivs vanligen den tyske guldsmeden Johan Gutenberg. 1609 konstruerar italienaren Galileo Galilei den första stjärnkikaren.
En enklare kikare hade konstruerats av en holländare redan året innan och Galilei vidareutvecklade den. Engelsmannen Richard Trevithick bygger det första ångloket i början av 1800-talet (1803). Maxhastigheten för loket var 25 km/h. Den första stationära ångmaskinen konstruerades i början av 1700-talet.
I slutet av 1800-talet (1879-1880) lanserar Thomas Alva Edison sin version av glödlampan. Engelsmannen Joseph Swan gör ungefär samtidigt samma uppfinning.
Den första kulspetspennan uppfinns i mitten av 1900-talet (1940). Ladislao Biro från Ungern jobbade på ett tryckeri och började intressera sig för den snabbtorkande färg som användes där. Han tillverkade en penna som hade en kula som skrivspets. Kulan var vridbart lagrad i ett rör fyllt med den snabbtorkande färgen. När man skrev överfördes färgen till papperet.
1979 tas den första CD (Compact Disc)-skivan fram av Philips-koncernen i Nederländerna och 1984 kommer det japanska företaget Pioneer med den första CD-skivan som rymmer både ljud och bild.

Lgr11 centralt innehåll

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.