Trianglar

Re1-0706

Framför er har ni två ”egyptiska trianglar” med sidorna 9, 12 & 15 cm. Dessa kan läggas samman till ett antal olika 4-hörningar då de lika sidorna läggs mot varandra.

Re1-0706

A) Hur många olika fyrhörningar kan bildas?

B) Vilken eller vilka av dessa fyrhörningar har störst area?

C) Vilken eller vilka av dessa fyrhörningar har störst omkrets?

Rätt svar Fråga: Trianglar

A) 4 stycken

B) Alla har samma area

C) Den med kortaste sidan gemensam

Re1-0706-svar

Kommentar

För alla rätvinkliga trianglar gäller Pythagoras sats.
Summan av katetrarnas kvadrater är lika med kvadraten på hypotenusan.
Alla trianglar med delningen 3 – 4 – 5 kan kallas ”egyptiska trianglar”.

Ett snöre med 12 lika långa sträckor markerade med 13 knutar kan lätt illustrera en egyptisk triangel. Två personer kan visa genom att hålla i knutarna 1 och 5 resp. 8 och 13 och därefter föra samman 1 och 13. Sådana rep användes när de egyptiska pyramiderna byggdes för att hålla koll på vinklarna.

Lgr11 centralt innehåll

Matematik/Geometri