Torra vedträn

Utt1713

Utt1713_Vaxande_trad

Ett träd växer och växer och ökar i vikt och när det har huggits ner väger de torkade vedträna 100 kg. Varifrån kommer det allra mesta av dessa 100 kg?

  1. Från bakterierna i jorden.
  2. Från koldioxiden i luften och vattnet i jorden.
  3. Från näringsämnena i jorden.
  4. Från enbart vatten.

Rätt svar Fråga: Torra vedträn

b) Från koldioxiden i luften och vattnet i jorden.

Kommentar

Genom fotosyntesen fångar trädet upp solljus och omvandlar koldioxid till biomassa (cellulosa). Biomassans ursprung är alltså i huvudsak luftens koldioxid och den omvandlas i olika reaktioner till cellulosa. Dessutom tar trädet upp vatten via rötterna som transporteras genom trädet och ut i luften via löven.

Lgr11 centralt innehåll

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.