Till nytta och nöje

ReF-0004

I den här frågan gäller det att koppla samman uppfinnare, uppfinning och det företag som uppfinningen resulterat i.

Frågan lyder: Ni får tre beskrivningar av uppfinnare (eller grupper av uppfinnare), tre beskrivningar av uppfinningar samt tre beskrivningar av företag. Uppgiften är att koppla samman uppfinnare, uppfinning och det företag som uppfinningen resulterat i.

Uppfinnare:
– Baltzar von Platen (1898-1984) och Carl Munters (1897-1989).
– Gustaf Dalén (1869-1937).
– Gustaf Erik Pasch (1788-1862) började. Hans uppfinning förbättrades av bröderna Lundström – Johan Edvard (1815-1888) och Carl Frans (1823-1917).

Uppfinning:
– Säkerhetständstickan. Tidigare tändstickor var mycket lättantändliga och giftiga.
– Ett kylskåp utan rörliga delar. Kylan alstrades med hjälp av värme.
– En konstruktion som gjorde att fyrar kunde blinka med jämna intervall, en solventil som gjorde att fyren bara lyste nattetid samt ett sätt att eliminera explosionsrisken hos den acetylengas som fyrarna använde.

Företag:
– AGA.
– Uppfinningen lade grunden till ett betydande företagsimperium som under sin glanstid leddes av Ivar Kreuger och hade 75 % av världsmarknaden på sitt område.
– Uppfinningen lade grunden för företaget Electrolux.

Rätt svar Fråga: Till nytta och nöje

Uppfinnare / Uppfinning / Företag

Baltzar von Platen och Carl Munters / Ett kylskåp utan rörliga delar / Electrolux
Gustaf Dalèn / Fyrar som kan blinka / AGA
Gustaf Erik Pasch / Säkerhetständstickan / Swedish match

Lgr11 centralt innehåll

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.