The Ark

Re2-0706

Framför er har ni ett vanligt skrivark – ett så kallat A4-ark. Om ni viker detta tvärs, på långsidan, och delar det så får ni 2 st A5-ark.

På samma sätt får ni motsvarande ett A3 ark med 2 sammanlagda A4-ark.

Re2-0706

Er uppgift är att snabbast möjligt lägga ut A4-ark så att de bildar en korrekt avbildning av ett A0 ark !

Rätt svar Fråga: The Ark

Ett A0-ark är uppbyggt på detta sätt

Re2-0706-svar

Kommentar

A-serien är ett standardiserat mått för skrivpapper som vi använder här i Sverige.

Andra pappersformat finns i andra delar av världen. Det är matchat mot andra, passande, format för kuvert (B) respektive pärmar (C).

Måttet för en sida i A0 format är 841 x 1189 mm vilket ger en area på 1,00 m2.. Observera att den inte är en meter i kvadrat. Kvadratmeter som begrepp uttrycker en area som är lika stor som en kvadrat med
sidan 1 m.

Re2-0706-kommentar

Lgr11 centralt innehåll

Matematik/Problemlösning