Tänd lysdioden

RiF-9906

I en ”skrotlåda” finns diverse material som kan användas för att få en lampa (lysdiod ) att lysa.

Uppgift: Med hjälp av innehållet i lådan skall laget få så många lampor som möjligt att lysa.

RiF-9906

När en konstruktion är färdig visas denna för kontrollanten som lägger hela konstruktionen i en svarslåda. Detta material får ej återanvändas.

Rätt svar Fråga: Tänd lysdioden

Kommentar

Innehåll i lådan:
Följande skall inte stå i frågan utan är något de tävlande får identifiera:
Citron, koppar och zinkremsor, sladdar, kondensator 10 mF , likströmsmotor typ lego med delar så att en vev med utväxling kan byggas, ett löst högtalarelement, en solcell, två lagom dåliga batterier som måste seriekopplas för att få rätt spänning samt ett antal lampor mm

Lgr11 centralt innehåll

Fysik – Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Kemi – Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.