Talesätt

RiS-0302

Språket använder vi ibland olika djur för att beskriva människor. Man kan t ex kalla någon en ful fisk, en riktig gam, from som ett lamm, klok som en uggla, stark som en oxe. Vad menar man om man beskriver ett barn som en riktig gökunge?

Rätt svar Fråga: Talesätt

A. Man menar ett barn som tar för sig så mycket att andra inte får någonting. Göken ruvar nämligen inte själv sina ägg. De smyger ner dem i andras, mindre fåglars, bon. De nya föräldrarna matar sedan gökungen i tron att det är deras egen unge. Gökungen har frisk aptit och knuffar ut de andra ungarna ur boet.

Kommentar

Det finns många talesätt vi människor använder, som har djurvärlden som förebild. Frågan innehåller några exempel. Svar A är det vi tänkt oss, eftersom det just beskriver hur göken hanterar sin avkomma. Många av oss skulle kanske tycka att detta är ett omoraliskt sätt att leva, men likafullt gör göken just så. B och C är helt osanna, eftersom ingen av gökföräldrarna ruvar sina ungar. D är ett ganska roligt förslag och begreppet muntergök finns ju.

Lgr11 centralt innehåll

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.