Sugklockan

Re1-0004

Vid namngivning av en ny uppfinning kan man utgå från vad den ska användas till eller hur den fungerar. Ibland har föremålet fått sitt namn från latinet eller något annat främmande språk. Vilket främmande språk man väljer beror ofta på vad som ”ligger i tiden”. I dag använder vi oss ofta av en förkortning, en engelsk fras eller ord. Ibland uppkallar man något med ett nonsensord.

Re1-0004

Fråga: Vilken av följande yrkeskategorier har mest nytta av en sugklocka i sitt arbete?

Rätt svar Fråga: Sugklockan

C. Barnmorskan för att få ut barnet ur mammans kropp.

Kommentar

Sugklockan, även kallad vakuumextrakto, uppfanns i mitten av 1950-talet av en läkare, Tage Malmström, som arbetade på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Tekniken som uppfinningen utnyttjar är det undertryck som bildas under en kopp. Tekniken används när barnet föds den naturliga vägen, men där inte moderns värkarbete räcker för att få barnet genom förlossnings-kanalen. Barnet är så långt framfött att inte kejsarsnitt kan göras. Barnet måste ut och börja använda sina lungor för att få luft. Det går att trycka på magen vid värkarna, använda sig av tång för att dra ut barnet eller sätta på en sugpropp på huvudet och vid värkar suga ut barnet. Ett vakuum uppstår under koppen, vilket gör att babyns huvud blir utdraget där sugklockan satt fast.

Lgr11 centralt innehåll

Teknik – Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Fysik – Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.