Spår i luften

Utt-1406

Efter flygplan syns ofta vita linjer. Vad består dessa huvudsakligen av?

Utt-1406_Spår i luften

 

Rätt svar Fråga: Spår i luften

D) Vattendroppar

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Kemin i naturen

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.