Söta droppar

Utt1610

Utt16-10 - Söta droppar

I Sverige utnyttjas kretsloppet av vatten för generering av energi i många vattenkraftverk. I kretsloppet avdunstar vatten från jordytan, formar moln i atmosfären och faller sedan ned igen som regn.

Men varför regnar det bara sötvatten och inte saltvatten?

Rätt svar Fråga: Söta droppar

b) Av saltvattnet avdunstar bara vattnet och saltet blir kvar på jordytan

Kommentar

Regn uppstår när vatten som avdunstat från hav, sjöar och vattendrag samlas till moln och faller ner. Vattnet i de flesta sjöar och vattendrag är sötvatten, medan vattnet i haven är salt. När vattnet avdunstar är det dock bara vattenmolekylerna som övergår till gasform medan saltet stannar kvar i haven. När sedan vattenångan samlas till moln kommer det bildas vattendroppar som till sist blir så stora att de faller tillbaka till jorden som regn. Regnet kommer då bara bestå av sötvatten, och om det inte finns föroreningar i luften som blandas med vattendropparna kommer detta vatten även vara helt rent.