Solen som energikälla

Utt-9801

Vilket av följande energislag har inte sitt ursprung i solinstrålningen?

bild 2

 

Rätt svar Fråga: Solen som energikälla

B Elenergi från kärnkraft

Kommentar

Alla utom B, elenergi från kärnkraft, förutsätter att solen medverkar på kort sikt. Vindar beror på att solen värmer upp markområden, så att luften där stiger och suger in ny luft i dess ställe. Detta märker vi som att det blåser.

För att vattenkraften ska fungera, måste vatten lyftas upp från havet och regna ner högt uppe på bergen. När det sedan rinner ner till havet igen, kan vi låta det ta vägen genom en vattenturbin och en generator. Då omvandlas vattnets lägesenergi till elektrisk energi, som vi lätt kan förflytta med ledningar dit vi vill använda den.

Bioenergi får vi genom att elda upp biologiskt producerat material. Detta har byggts upp genom en tillväxtprocess, som har förutsatt solljus. Det vi kan elda upp är biomassa, t.ex. ved och andra produkter från skogar eller åkrar, gaser som bildas då biologiskt material bryts ner, t.ex. biogaser. Vi kan också tillverka bränslen ur biomassa, t.ex. etanol att ersätta bensin med och vegetabiliska oljor att ersätta diesel ur fossil olja med.

Kärnkraft får vi ur den energi som frigörs ur atomkärnor när de antingen sönderdelas (fission), eller slås samman (fusion). Bränslet till dessa reaktioner är inte beroende av solenergin.

Lgr11 centralt innehåll

F1
Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.