Sol och värme

ReS-1501

Delfråga 1

1990 startade SVT sin populära SOLLIGAN. Solligan mäter antalet soltimmar på olika orter i Sverige från midsommar och sju veckor framåt. Från 1990 till och med 2001 mätte man antal soltimmar från klockan 06 till 20. Från och med 2002 började man istället göra mätningarna under hela dygnet. Solligans vinnare under åren 1990–2014 är:

ReS-1501 Tabell Sol o varme

Vilket påstående är korrekt angående vinnarna av solligan?

A) Ändringen i mätmetoden 2002 påverkar inte vilken ort som vinner solligan då solinstrålningen är densamma i norra och södra Sverige.

B) Ändringen i mätmetoden 2002 påverkar inte vilken ort som vinner solligan då solen vid midsommar går upp tidigare och ned senare i norra än i södra Sverige, men vid mätperiodens slut i början av augusti är det tvärtom.

C) Från 2002 har Luleå tagit förstaplatsen flera gånger eftersom solen där går upp tidigare och ned senare än i södra Sverige.

D) Från 2002 har Luleå tagit förstaplatsen flera gånger på grund av växthuseffekten som gör att temperaturen stiger mer i norra än i södra Sverige.

Delfråga 2

SMHI har under många år samlat in meteorologiska data som finns tillgängliga på deras hemsida. Temperaturdiagrammen för Lund, Visby, Stockholm och Frösön för juli månad 2014 är baserade på dessa data. Studera dessa diagram och ange vilken ort som under juli månad 2014 hade:

A) flest antal dagar med maxtemperatur under 25 grader.

B) största skillnaden mellan lägsta och högsta mintemperatur under hela månaden.

C) flest antal dagar med medeltemperatur mellan 15 och 25 grader.

ReS-1501 TempDiagram Sol o varme

Rätt svar Fråga: Sol och värme

1,2,3

Delfråga 1: C) Från 2002 har Luleå tagit förstaplatsen flera gånger eftersom solen där går upp tidigare och ned senare än i södra Sverige.

Delfråga 2: A = Frösön; B = Visby; C = Lund

Kommentar

Förändringen 2002 gav orter i norra Sverige fler potentiella soltimmar pga att solen går upp tidigare och ned senare än i södra Sverige under hela mätperioden. Före 2002, då mätningen endast skedde mellan klockan 06 till 20, var de potentiella soltimmarna lika i hela Sverige. Dock är det fortfarande vädret med molnsituationerna som avgör antalet verkliga soltimmar.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.