Snöbollar på himlen

Utt-1503

Kometer är praktfulla men sällsynta fenomen på stjärnhimlen som orsakas av små himlakroppar som består mest av sten, is och snö. Kometerna befinner sig för det mesta långt ute i solsystemet men ibland för deras banor dem närmare solen. Det finns troligen miljontals kometer i solsystemet men ändå ser vi dem sällan. Varför?

 

Utt-1503_Snöbollar

 

 

Rätt svar Fråga: Snöbollar på himlen

D) Kometer syns bara nära solen då snön smälter och vattenångan reflekterar solljus.

Kommentar

En komet tar tiotals, hundratals, eller många tusentals år på sig att gå ett varv runt solen. Av den tiden så är kometen nästan hela tiden längre bort från solen än vad jorden är. Där är solens värmande effekt så liten att det är minusgrad hela tiden. Därför smälter inte kometen där. Kometen är dessutom ofta bara någon kilometer stor, och reflekterar väldigt lite solljus till jorden. Vi kan där inte se kometen med blotta ögat, och ofta inte ens med teleskop.  Kometerna är dock ofta ovanför horisonten nattetid, ungefär hälften av tiden, så det är inget orsaken att vi så sällan ser dem. Inte heller är anledningen att vi inte ser dem att is är genomskinlig. En komet är en smutsig snöboll som man inte alls kan se rakt genom. Eftersom kometen är så liten är det inte själva kometkroppen man ser, utan det stora gasmoln av vattenånga som bildas då kometen smälter. Detta händer då den är nära solen, men det händer bara några veckor, eller månader per varv.  På grund av partiklar från solen, den så kallade solvinden, blåses gasmolnet bort från solen och bildar den karaktäristiska kometsvansen. Notera att svansen inte pekar bakåt i förhållande till färdriktningen, utan bort från solen.