SMS

RiF-0606

Att vara tillgänglig jämt är både en för- och en nackdel med mobiltelefonis framgång.
Vi behöver inte ens prata med varandra på telefon, man kan istället skicka textmeddelande med upp till 160 tecken via så kallade SMS (förkortning av Short Message Service på engelska).
Beroende på vilken eller vilka operatörer du och den mottagande har, kan SMS-meddelanden ta olika lång tid på sig för att komma fram. I den här uppgiften ska vi testa er skicklighet i att både skicka och att tolka ett SMS-meddelande.
För att undvika den orättvisa med olika sändtider som kan uppstå vid skickandet av riktiga SMS ska vi använda en pappersvariant.

Det är dags för en fest. Två klasskompisar ska komma men har gått vilse på stan. De har samma karta över stan som Ni har. Ni ska skicka ett SMS (i pappersform) för att hjälpa dem hitta rätt. Ni kan bara skicka ett meddelande som innefattar max 160 tecken (inkl mellanslag och andra tecken) med anvisningar och Ni vill också att de hämtar några paket av era favoritchips på vägen.
För att lösa uppgiften behöver Ni hjälp från en annan i klassen som är duktig att skriva eller tolka SMS-meddelande. Kalla in den personen och bestäm sedan
vilka två ska skriva meddelandet och vilka två som ska vara de vilsna klasskompisarna.
RiF-0606-1 De två vilsna lagmedlemmarna
(”klass-kompisarna”) får en karta
över stan, med startpunkten, några
hus och affärer utskrivna, med sig
och går ut till ett annat rum. Där får
de vänta in det SMS som de
kvarvarande i laget ska skriva och
skicka.
Lagens andra två medlemmar, som väntar på festen, ska formulera ett SMS, på papper, som beskriver vägen från startpunkten till festlokalen via mataffären (båda platserna är tydligt markerade på festkartan men inte på de vilsna klasskompisarnas karta) där de ber kompisarna att köpa en särskild sorts chips. När ni skrivit ner anvisningarna, (OBS max 160 tecken!) skickar Ni det med en assistent som ska springa till era vilsna kompisar.
 RiF-0606-2 När SMS:t har kommit fram (levererat av en löddrig assistent) ska de vilsna klasskompisarna tolka meddelandet och rita in den beskrivna vägen och tydligt markera både mataffären och festlokalen på sin karta. De ska sedan ta med sig rätt sorts chipspaket och springa till tävlingssalen med kartan och chipspåsen till domaren för rättning.
Chipspåsen får de sedan dela med festkompisarna.
Ni kan få en extra poäng om Ni leder dem rätt och använder minsta antalet tecken i SMS:t och ytterligare en extra poäng om Ni är snabbast att göra så.
Ni får bara skicka ett meddelande.

Rätt svar Fråga: SMS

Kartan ska visas upp på projektorn, så att publiken kan följa
utvecklingen av alla meddelanden.
Alla ”vilsna klasskompisar” ska ha en assistent med sig ut för
att hitta startpunkten. Festkompisarna ger sitt meddelande till
en annan assistent som levererar meddelandet och hjälper de
vilsna att hitta tillbaka till tävlingssalen och säkerställa att inget
fusk pågår.
Kartan ska vara enkelt formad och i stort format (A3)
6 kartor och sex pennor (2 kartor för varje lag: en till lagen (med
mataffären och festlokalen markerade) och en till
klasskompisarna (utan markeringar))
1 dataprojektorer och skärmar
1 klocka
X antal olika paket chips
3 papperslappar med namnet på rätt sorts chips

Kommentar

Betänketid Max 4 minuter för att formulera och skicka meddelandet.
Max 7 minuter från uppgiftens start tills klasskompisarna är tillbaka med kartan.
Poäng 1 p till lag som leder kompisarna till festlokalen inom 7 minuter.

1 p till lag som leder kompisarna till rätt mataffär och att de har
köpt rätt paket chips inom 7 minuter.

1 p bonus till laget som först leder kompisen till festlokalen med
rätt paket chips via rätt mataffär.

1 p bonus till laget som leder honom rätt och har använt minst
antal tecken i sitt SMS meddelande

Lgr11 centralt innehåll

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.