Smarta metoder

Utt-1504

Att bota cancer är en aktuell och viktig fråga. Idag känner vi till ett flertal behandlingsmetoder. Vilken av följande behandlingsmetoder har inte någon vetenskapligt bevisat effekt på cancertumörer?

Utt-1504_Cancer2

 

 

 

 

Rätt svar Fråga: Smarta metoder

A) Akupunktur

Kommentar

Med begreppet cancer menas här alla typer av elakartade (maligna) tumörsjukdomar. De delas ofta in i två huvudgrupper:

1.De som börjar som en avgränsad tumör (”knöl”), som prostatacancer och bröstcancer.

2.De hematologiska maligniteterna, främst leukemi.

De två huvudgrupper av maligna tumörsjukdomar behandlas principiellt olika. För de solida tumörsjukdomarna är kirurgi oftast helt centralt när det handlar om att erbjuda patienter bot. Förutsättningen för bot är då att cancern hittas i tillräckligt tidigt skede och att den är åtkomlig för kirurgi och att patienten kan klara av operationen. Även om cancern börjat sprida sig kan bot vara möjlig genom tillägg av lokal strålbehandling och/eller läkemedel som når ut till hela kroppen.

För leukemi, myelom och lymfom är det, tvärtom, i princip aldrig aktuellt med kirurgi som botande behandling. Istället är det läkemedel som är det centrala behandlingssättet, främst cytostatika (cellgifter) och så kallade målstyrda behandlingar.

Lgr11 centralt innehåll

Kropp och hälsa

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.