Restid

Re2-9803

För att komma till ishockeyträningen måste Isabella, 15 år, cykla 1 mil med 20 km/tim, åka buss 8 mil i 80 km/tim och slutligen taxi 2 mil i 50 km/tim.

Hur lång restid har Isabella?

Rätt svar Fråga: Restid

B. 114 minuter

Kommentar

Frågan visar ett exempel på en situation där man ska välja ut de av de givna uppgifterna som har betydelse för att kunna svara på frågan. Att Isabella är 15 kan vara intressant att veta, men det har ingen betydelse för lösningen. Cyklar man 1 mil (=10 km) med hastigheten 20 km/tim, så tar det 30 min. Att åka buss 8 mil i 80 km/tim tar en timme, eller 60 min. Taxin behöver 2/5 timmar för att köra de 2 milen, vilket blir 24 min. Summan blir 114 minuter (B), som är det rätta svaret.

Lgr11 centralt innehåll

Matematik/Problemlösning