Regnbågen

Utt1706

utt1706_regnbågen

Hur kan det komma sig att vi ibland kan se en regnbåge?

Rätt svar Fråga: Regnbågen

c) Vattendropparna bryter ljuset i olika vinklar beroende på ljusets våglängd.

Kommentar

Vattendropparna delar upp det vita ljuset i olika färger eftersom brytningsindex varierar med våglängden. De olika våglängderna bryts då i olika vinklar.

Lgr11 centralt innehåll

  • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.