Regnbåge

Utt-0802

Efter regn kommer ofta solsken och då kan man få se vackra regnbågar.

Fråga: Hur kan en regnbåge bildas med hjälp av solljus och vattendroppar?
Ange rätt alternativ!

Rätt svar Fråga: Regnbåge

A. Det vita solljuset är en blandning av alla färger. När ljuset träffar vattendropparna bryts de olika mycket beroende på färg och en regnbåge uppenbaras.

Kommentar

När en ljusstråle passerar gränsen mellan luft och vatten bryts den. Hur mycket strålens riktning ändras beror på skillnaden i en materialegenskap (som kallas brytningsindex) mellan luft och vatten.

Brytningsindex beror av våglängden (d v s färgen) på ljuset, vilket innebär att ljus med olika färger ändrar riktning olika mycket. Detta fenomen har du säkert sett i prismor, kristallkronor, på cd-skivor och annat. Den bästa observationen av en regnbåge (eller flera regnbågar) gör man med solen i ryggen och ansiktet vänt mot en samling regndroppar (exempelvis en regnfront). Ljusstrålarna passerar in i regndropparna och de olika färgerna bryts då olika mycket vid passagen in i regndroppen. När ljusstrålen ska passera ut ur regndroppen reflekteras en del, medan det mesta går igenom den. På vägen mot ditt öga passerar den del som reflekteras återigen en gräns mellan vatten och luft. Då sker ytterligare en brytning. De två brytningarna gör att du tycker att de olika färgerna kommer från olika ställen på himlen. Om det är goda förutsättningar för att observera regnbågar kan man se ytterligare en regnbåge ovanför den första. I den kan man se att färgerna kommer i omvänd ordning jämfört med den första.

Regnbågens spektra: purpur, rött, gult, grönt, blått, indigo och violett.

Lgr11 centralt innehåll

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.