Råskalade ägg + experiment

Ref-9807

Liv har tillkommit i vatten. De allra flesta aktiva levande organismer innehåller väldigt mycket vatten (60-95%). Vatten är ett fantastiskt lösningsmedel och dessutom fritt rörligt i naturen – både i stora och små system. Vattnet rör sig, som alla lösta ämnen, ständigt för att utjämna koncentrationsskillnader i systemen. Ett ägg innehåller vanligen 70% vatten samt lösliga och olösliga ämnen, framförallt proteiner.

Framför er på brickan så har ni ett antal olika ägg – alla är råa. Till vänster ser ni en bägare med ett rått ägg med skal och en flaska med hushållsättika utspädd med hälften rent vatten, båda märkta A.
Till höger har ni istället två bägare (X resp Y) med råskalade ägg (visa demoägg – kläm och småkasta lité grann) dvs råa ägg utan skal. Äggen ligger i olika lösningar. De känns olika och ser olika ut vilket ni kan konstatera när ni får dem i er hand. Framför respektive bägare ligger ett avtorkat ägg.

A. RÅSKALNING AV ÄGG
Tag ättikan och häll den över ägget – ni ser en gas som utvecklas från ägget.
Vilken gas kan det rimligen vara?

B. FÖRSÖK MED RÅSKALADE ÄGG
Titta och känn på äggen – fundera!
Vad kan det vara för vätskor?
Vad har hänt?

Rätt svar Fråga: Råskalade ägg + experiment

A) koldioxid

B) rätt svar och motivering på B frågan ger 2p (1p per vätska)

X – det uppspända ägget har legat i ”rent vatten” då har koncentrationen av lösta ämnen varit mycket högre inuti ägget och vatten rusat in för att utjämna. Samtidigt har ägghinnan den egenskapen att de lösta ämnena inuti inte kan vandra ut. Ägget spänns ut så mycket som ägghinnan kan expandera (den utvecklar ett ”mottryck”). Fenomenet kallas osmos.

Y – det ihopsjunkna ägget har legat i en lösning med mycket mer lösta ämnen än äggets inre varför vatten rusar ut. I detta fall är lösningen en stark sockerlösning men alla lösningar med ämnen som ej snabbt kan ta sig genom ägghinnan ger samma effekt. Samma fenomen.

Kommentar

Äggskalet består framförallt av kalciumkarbonat som i sur miljö faller sönder i kalciumjoner och karbonatjoner. Karbonatjonen inställer en jämnvikt med vätekarbonat och kolsyra. Kolsyran sönderfaller i sin tur i vatten och koldioxid. Koldioxiden avgår i gasform och jämnvikten förskjuts hela tiden åt detta håll och därmed upplöses äggskalet.

Schematiskt kan förloppet beskrivas på följande sätt:
CaCO3 –> Ca2+ + CO32-  –> HCO3- –> H2CO32- –> H2O + CO2 (gas)
Äggskalet har en komplex, skiktad struktur baserad på kalciumkarbonat och organiska fibrer.

När vi använder ordet kalk kan vi i dagligt tal mena två saker:
1) ett ämne som innehåller kalcium (ofta då som födotillskott)
2) kemiskt strikt kalciumoxid (osläckt kalk) eller kalciumhydroxid (släckt kalk)

Lgr11 centralt innehåll

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.