Postgång

Utt-1415

Du sitter i ett tåg som åker förbi en perrong i hög fart. På perrongen ligger en låda. Du tänker släppa ett litet paket i lådan. När ska du släppa paketet?

 

Rätt svar Fråga: Postgång

C) Strax före lådan eftersom paketet har en fart framåt.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.