Plast i havet

Utt1702

Utt1702_Plast_i_haven

Bortsett från att det är fult med plastskräp som flyter omkring i havet, varför ska du inte slänga plastpåsar där?

Rätt svar Fråga: Plast i havet

a) Plasten kan brytas ner till småpartiklar som kan förgifta fiskar och andra organismer.

Kommentar

Svar b är fel eftersom plast inte kan påverka salthalten.

Svar c är fel eftersom det inte finns så mycket plast i havet.

Svar d är också fel av samma skäl som c är fel.

Svar a är rätt, plasten bryts ner till mycket små partiklar i havet.

Lgr11 centralt innehåll

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.