På tivoli

utt-1411

Du är på Gröna Lund och åker Fritt Fall. I denna åkattraktion sitter du i en vagn som dras högst upp i ett torn, och sedan släpps ner och ”faller fritt”. Precis när vagnen släpps ramlar din mobiltelefon ur din ficka. Vad av nedanstående stämmer för telefonen under den första sekunden?

Rätt svar Fråga: På tivoli

C) Den faller lika snabbt som du eftersom både du och telefonen är i fritt fall.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.