Olika egenskaper men samma grundämne

Utt1707

Utt1707_grundamne

Diamant, grafit och grafen består alla av samma grundämne. Diamant är ett av de hårdaste materialen i naturen. Grafit finns i udden på en blyertspenna. 2010 fick två forskare Nobelpris för sina experiment med grafen. Vilket grundämne består dessa material av?

Rätt svar Fråga: Olika egenskaper men samma grundämne

b) Kol

Kommentar

I diamant sitter alla kolatomer ihop i ett tredimensionellt nätverk, vilket gör att diamant är väldigt hårt. I grafit sitter kolatomerna ihop i platta skikt. Grafen består av 6-hörningar av kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt skikt. 2010 fick Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik för sin forskning kring grafen.

Lgr11 centralt innehåll

  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.