Netikett

Utt-0701

I dagligt tal brukar ”Vett och etikett” betyda hur man ska uppföra sig i olika sammanhang. Under den här rubriken testas du på detta samt på några andra betydelser av orden.

ABCDEFGHI
Abc Def Ghi
abc def ghi

Man bör inte använda enbart STORA BOKSTÄVER (versaler) när man till exempel chattar, ”messar” eller skickar e-post. Varför?

Rätt svar Fråga: Netikett

D. Stora bokstäver betyder att man skriker, det kan anses oartigt och aggressivt.

Kommentar

Precis som när man skriver vanliga brev, så ska man inte använda sig av stora bokstäver i onödan när man skickar e-post eller chattar.
Det anses som om man skriker, och kan uppfattas oartigt. Om man verkligen VILL SKRIKA så ska man givetvis göra detta, men bara just de orden.

Lgr11 centralt innehåll

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.