Naturlig orientering

Utt1715

Utt1715_Naturlig_orientering

Du är i skogen utan att ha kompass eller GPS med dig.

I naturen finns det olika sätt att orientera sig utan tekniska hjälpmedel. Vilket av följande påståenden är fel?

Rätt svar Fråga: Naturlig orientering

c) Rådjursstigar går alltid i nord-sydlig riktning.

Kommentar

Rådjursstigar går inte alltid i nord-sydlig riktning. Däremot stämmer de övriga påståendena.

Lgr11 centralt innehåll

  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.(Fy)
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. (Bi)