Månen tur och retur

Utt1611

Utt1611-Månen tur och retur - Johan

 

Avståndet till månen kan bestämmas med hjälp av en laser på jorden och speglar placerade på månen. Vi skickar en lasersignal mot månen. Laserljuset rör sig med 300 000 km/s. Efter 2,6 sekunder kommer signalen tillbaka till jorden. Vad är avståndet till månen?

Rätt svar Fråga: Månen tur och retur

c) 390 000 km

Kommentar

Avståndet till månen varier mellan ca 363 000km och 406 000km. Medelavståndet till jorden är 384 400km. För laserljuset tar det 2,6 sekunder tur och retur, alltså tar det 1,3 sekunder för laserljuset att ta sig till månen. Uträkning. 1,3×300 000= 390 000 km.

Lgr11 centralt innehåll

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.