Lysande lampor

Kval-1214

Du tänder två lampor, en 15 W gammaldags glödlampa och en 15 W lågenergilampa.
Vilket påstående är SANT?

 

Rätt svar Fråga: Lysande lampor

C. Båda drar lika mycket ström, men lågenergilampan ger mer ljus.

Kommentar

I den gamla typen av glödlampor finns en tråd, ofta av metallen wolfram, som blir mycket varm av strömmen som skickas genom den. Träden börjar glöda och börjar stråla. Den största delen av energin som strålas ut är i form av osynlig infraröd (IR) strålning medan en mindre del är synligt ljus.
IR-strålning, kallas också ofta för värmestrålning och strålas även hela tiden bort från våra egna kroppar. I moderna lågenergilampor är det inte varma trådar som glöder. Lamporna är fyllda med en ädelgas. När lågenergilampan lyser är det gasen i lampan som sänder ut ljus då den bombarderas med elektroner. En större andel av energi som bildas är då synligt ljus jämfört med för den gammaldags glödlampan. Lågenergilamporna blir därför inte lika varma och ger mycket mer ljus än en gammaldags glödlampa med samma effekt. Eftersom effekten är lika stor för båda typerna av lampor i vårt exempel är strömförbrukningen också lika stor. I en vanlig gammaldags glödlampa blir mer än 90% av energin värmestrålning och mindre än 10% ljus, i lågenergilampan blir cirka 30% av energin synligt ljus.

Lgr11 centralt innehåll

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.