Ljudlöst?

Utt1605

Utt-1605-hundvisselpipa

Hundvisselpipor används för att kalla på hundar men hörs inte för människor. Hur fungerar en sådan visselpipa?

Rätt svar Fråga: Ljudlöst?

b) Visselpipan sänder ut ultraljud med så hög frekvens att människor inte uppfattar det.

Kommentar

En visselpipa är ett blåsinstrument som kan spela en ton. Genom att förse visselpipan med en kula som roterar med hjälp av luften i en kammare, så att den ibland blockerar spaltöppningen, får man en drillande ton som är mer genomträngande än den rena tonen som annars skulle uppstå. Om tonens frekvens ligger över människans hörbara område kallas det ultraljud. Hundens hörbara område går in i ultraljudsområdet.

Lgr11 centralt innehåll

  • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan(Fysik)
  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.(Teknik)