Kuggfråga

Utt1608

BS-Kval-Kugghjul

 

I figuren snurrar det blå kugghjulet längst till vänster ett varv medurs. Hur snurrar det gula kugghjulet längst till höger?

Rätt svar Fråga: Kuggfråga

d) Mindre än ett varv moturs.

Kommentar

Om man vrider det blå kugghjulet längst till vänster medurs, så kommer det röda kugghjulet som sitter ihop med detta att börja röra sig åt andra hållet, moturs. Det andra blå kugghjulet börjar då rotera medurs (i motsatt riktning i förhållande till det röda) , vilket i sin tur får det fjärde hjulet att rotera moturs.

Alla kugghjul rör sig lika många kuggar. Totalt vrids hjulen lika många kuggar som kuggarna på ett halvt varv av det vänstra kugghjulet. Eftersom det sista hjulet har fler kuggar så motsvarar dessa kuggar mindre än ett halvt varv med kuggar. Det högra gula kugghjulet vrids därför mindre än ett halvt varv.