Konserveringsuppfinning

ReF-9904

År 1812 fick fransmannen Nicholas Appert en belöning på 12 000 francs, idag motsvarande en förmögenhet, för en uppfinning som innebar att det blev möjligt att konservera livsmedel genom uppvärmning och lufttät förslutning. Engelsmannen Durand kom sedan med en idé på en teknisk uppfinning som gjorde detta billigt och praktiskt användbart i stor skala.

Frågan består av 2 delar:
I. Vilken var uppfinningen?
II. Hur skall man förklara att denna tekniska uppfinning, som innebar att det blev möjligt att effektivt konservera, transportera och förvara mat tillmättes så stor betydelse det år den gjordes?

a) Napoleon skulle skickas i fångenskap på ön St Helena och man skulle nu kunna skicka honom mat för ett helt år i taget och därmed slippa många och dyra transporter.
b) Uppfinningarna gjordes under den tid som Napoleonkrigen pågick och det var inte alltid arméerna gick genom eller stred i områden rika på mat. Med hjälp av konserverad mat löstes detta problem.
c) Uppfinningen gjordes samma år som Columbus utrustade sina skepp för färden mot våra dagars Amerika. Med Apperts uppfinning löstes ett stort problem för Columbus och hans besättningsmän.
d) Den bidrog till att nöden kunde lindras i det av hungerkravaller svårt drabbade Ryssland. Hungerkravaller som ledde till ryska revolutionens utbrott i november månad samma år.

Rätt svar Fråga: Konserveringsuppfinning

I – (plåt)konservburken

II – b

Lgr11 centralt innehåll

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.