Kemiska reaktioner

Utt-1414

Atomer och molekyler åker hit och dit runt omkring oss och inuti oss. Hela tiden sker det olika kemiska reaktioner. Vilket av följande alternativ är inte en kemisk reaktion?

Rätt svar Fråga: Kemiska reaktioner

A) När du blandar saft och vatten.

Lgr11 centralt innehåll

Kemin i naturen

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.