Kemikaliemärkning

Re1-0701

Både i skolans kemisal, hemma i köket och i badrummet stöter man ofta på märkningar som talar om att ett ämne är farligt på något sätt, antingen direkt när man använder det eller för miljön.

Para ihop följande märkningar med deras betydelse. Observera att ni kommer att få en märkning över!

 Re1-0701

1

2

3

4

5

6

A

Frätande

B

Giftigt

C

Miljöfarligt

D

Brandfarligt

E

Explosivt

Rätt svar Fråga: Kemikaliemärkning

A – 6
B – 1
C – 4
D- 2
E – 3

Kommentar

Alla som tillverkar eller för in kemiska produkter i landet är skyldiga att lämna information om riskerna med produkterna och hur man ska hantera dem på ett säkert sätt. Informationen ska finnas som en märkning på förpackningen och visa de risksymboler som innehållet kräver och hur dessa uttolkas, men också vilka säkerhets- och skyddsåtgärder som man kan behöva använda sig av för att skydda hälsa och miljö.
Exempel på varor man kommer i kontakt med, som har de olika märkningarna, kan vara till exempel:
Frätande – propplösare, maskindiskmedel
Brandfarligt – bensin, nagelacksborttagningsmedel
Explosivt – fyrverkerier
Miljöfarligt – klorin, målarfärg
Giftigt – råttgift

Re1-0701-b

Lgr11 centralt innehåll

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.