IT-uppfinningar

Utt-9704

Det talas mycket om IT-revolution nu. Kanske är det så att informationstekniken (IT) kommer att medföra stora förändringar. Men det är i så fall inte första gången. Nedan finns några notiser som kan hjälpa oss att få perspektiv på det som nu händer.

a – Kilskrift
Sumererna, som levde omkring 3500 år f Kr, utvecklade det vi i dag kallar kilskrift. Skriften utfördes på lertavlor. Varje symbol, eller bild, betecknade ett ord. Kinesiskan bygger på samma princip och är möjligen lika gammal som kilskriften.

b – Telegrafen
Amerikanen Samuel Morse uppfann den elektriska telegrafen. Genom att sluta och bryta en elektrisk krets kunde information skickas som elektriska signaler på en tråd. Texten översattes med hjälp av morsealfabetet till långa och korta signaler.

c – Radion

Den italienske fysikern och uppfinnaren Guglielmo Marconi var den förste som kunde presentera en apparat som tillät trådlös telegrafi. Därmed var radion uppfunnen. Med radion fick ordet masskommunikation en ny innebörd; information kunde nu skickas ut till ett obegränsat antal människor.

d – Boktryckarkonsten
Föra Johann Gutenbergs tid skrevs alla böcker för hand. Men hans uppfinning av boktryckarkonsten lade grunden för en informationsteknisk revolution; böcker och tidningar kunde nu få en bred publik.

e – Vårt skriftspråks uppkomst
I det skriftspråk vi nu använder klarar vi oss med färre symboler än i kilskrift. Vi låter ju orden byggas upp av ett fåtal, mindre än 30, olika bokstäver. Denna uppfinning var naturligtvis ett informationstekniskt framsteg.

f – TV, mobiltelefon, telefax, internet
Efter andra världskriget har TV, och på senare år mobiltelefon och telefax, blivit en del av de flestas vardag. Internet ser ut att bli lika vardagligt inom kort. Med internet får ordet masskommunikation ytterligare en ny innebörd; alla kommunicerar med alla.

Utt-9704

Frågan: Bortsett från den första och den sista står notiserna inte i rätt kronologisk ordning, dvs de står inte i rätt tidsföljd. Vilken tidsföljd tycker Du är den rätta?
(De tidpunkter vi talar om är när uppfinningarna gjordes eller språken började användas.)

Rätt svar Fråga: IT-uppfinningar

B. a - e - d - b - c - f

Lgr11 centralt innehåll

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.