Hur värmer vi våra hus bäst?

RiS-9803

En energimängd av 1 kWh kan utvinnas ur exempelvis en varmvattenbehållare med 100-gradigt vatten eller genom att förbränna en viss mängd bensin. Skulle man försöka driva en motor med denna energimängd så skulle den teoretiskt högsta tänkbara förmågan att omvandla energin i vattenbehållaren till arbete vara ca 25 % och i bensinen ca 90 %. Elektrisk energi är teoretiskt möjligt att till 100 % omvandla till arbete.

Olle läser i tidningen att ur energihushållningssynpunkt är det bättre att värma ett hus med spillvärme (60°C) än att använda olja eller el.
bild 2

Frågan: Varför är det så?

Rätt svar Fråga: Hur värmer vi våra hus bäst?

Energi har olika kvalitet eller om man så vill olika användbarhet. Elektrisk energi är mycket mer användbar än värmeenergi i en spillvattenledning. Man säger att den elektriska energin har högre kvalitet. Elektrisk energi kan användas med hög verkningsgrad både till att driva motorer och till uppvärmning medan spillvärme fungerar bra till uppvärmning, men mycket dåligt till att driva motorer.
Energi med hög kvalitet är mer bristvara än energi med låg kvalitet. Därför ska vi inte använda oss av energi med högre kvalitet än nödvändigt. Till uppvärmning räcker det gått med spillvärme. På så sätt behöver vi inte använda lika mycket elektrisk energi och vi kanske inte ens behöver ha så många kärnkraftverk eller koleldade kraftverk.

Lgr11 centralt innehåll

T3
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter,
K2
Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling
F1
Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden

B1
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.