Hissen läcker

RiS-0703

Två båtar ska ta sig igenom en sluss åt varsitt håll. Ni ska nu vara slussvakter och visa hur den här slussningen ska gå till genom en serie av manövrar. Ni får ett antal lösa lappar, 3 av varje, med de möjliga manövrarna.

Båt A åker åt höger

Slussport 1 öppnas

Slussport 1 stängs

Båt B åker åt vänster

Slussport 2 öppnas

Slussport 2 stängs

Slussen består av två slussportar och en vattenbassäng däremellan. Båda slussportarna är stängda från början och ska vara stängda när slussningen är slutförd. Endast en båt får plats mellan slussportarna. Från början är vattennivån i slussen som figuren visar, efter slutförd slussning får nivåni slussen vara godtycklig.

RiS-0703

Er uppgift är nu att lägga ut dessa lappar i rätt ordning för hela slussningsmanövern och därvid använda så få manövrar som möjligt.

Rätt svar Fråga: Hissen läcker

Slussport 2 öppnas

eller

Slussport 1 öppnas

Båt B åker åt vänster

Båt A åker åt höger

Slussport 2 stängs

Slussport 1 stängs

Slussport 1 öppnas

Slussport 2 öppnas

Båt B åker åt vänster

Båt A åker åt höger

Båt A åker åt höger

Båt B åker åt vänster

Slussport 1 stängs

Slussport 2 stängs

Slussport 2 öppnas

Slussport 1 öppnas

Båt A åker åt höger

Båt B åker åt vänster

Slussport 2 stängs

Slussport 1 stängs

Kommentar

Slussningsförfarandet i uppgiften är förenklad. Innan en slussport får öppnas så måste vattennivåerna på båda sidor vara lika. Detta utförs genom att öppna en lucka i slussporten, där vattnet kan strömma från den högre till den lägre nivån.

I många fall är skillnaden mellan vattennivåerna i de två vattensystemen som ska förbindas mycket stor. Då använder man sig av flera slussar, där två intilliggande slussar kan ha en gemensam slussport.

Fundera gärna på hur slussningen i uppgiften kunde utföras om det hade varit två slussar med tillsammans tre slussportar!

Lgr11 centralt innehåll

Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.