Hett om öronen

Utt-0705

Då man upphettar olja i t.ex. en stekpanna kan det lätt bli så varmt att oljan börjar brinna.

Utt-0705

Vad får man absolut inte göra när man ska släcka branden?

Rätt svar Fråga: Hett om öronen

B. Hälla på kallt vatten.

Kommentar

Olja som brinner är en stor fara vid matlagning, laborationsarbete mm. Ännu farligare blir det om man försöker släcka med vatten. Det är till och med bättre att inte göra någonting alls.
Om man häller vatten på brinnande olja kommer man att få en explosion med meterhöga lågor och risken att elden sprider sig till fläkten eller ut i resten av köket är mycket stor.
Anledningen till denna reaktion är två.

1. Brinnande olja har en temperatur på flera hundra grader dvs långt över 100 grader där vatten kokar och övergår till vattenånga.

2. Vatten är tyngre än olja. När man häller vatten på brinnande olja sjunker vattnet först till botten och där börjar det koka häftigt och övergå till ånga. Vattenånga tar flera hundra gånger mer plats än vattnen och när den utvidgar sig blir det en explosion som kastar upp den brinnande oljan i luften.

Det bästa man kan göra om det börjar brinna i en stekpanna är att lägga på ett stort lock eller en brandfilt för att kväva elden. Ta bort pannan från värmekällan och stäng av plattan.

Att ringa brandkåren kan tyckas onödigt om man lyckas släcka elden. Men en fläkt över spisen samlar en hel del lättantändligt fett och om lågorna varit höga finns en risk att elden får fäste där. Det kan också finnas andra lättantändliga föremål i ett kök. Brandkåren kan kontrollera detta så ring och larma hellre en gång för mycket.

http://school.chem.umu.se/Experiment/148

Lgr11 centralt innehåll

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.