Het energikälla

Utt-1510

Solen ger oss inte bara värme och ljus direkt från sina strålar när den lyser på oss. Mycket av vår energianvändning kommer dessutom indirekt från solen. Vilken av dessa energikällor har inte sitt ursprung i solstrålning?

Utt-1510_HetEnergikälla

 

Rätt svar Fråga: Het energikälla

C) Kärnkraft

Kommentar

Uran är ett grundämne (en metall) som används som bränsle i kärnkraftverk. Uran utvinns ur berggrunden och har därför inget ursprung från solen.

Olja är en blandning av olika kolväten, som bildas av växter och djur som inte hinner förmulta, i en process som tar ungefär 100 000 år. Växter och djur lever och existerar på grund av solen. Vattenkraft drivs av det naturliga kretsloppet där soldriven avdunstning från haven följs av nederbörd på högre liggande markområden. Högt belägna sjöar och floder gör att vattnet rinner ner genom lägre belägna vattenkraftverk vilka då genererar el. Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vinden uppstår pga att solen ger upphov till tryckskillnader (pga temperaturskillnader) i atmosfären samt pga jordens rotation.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.